Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon til foresatte angående Coronaviruset

Nordreisa kommune har i dag kommet med informasjon angående Coronaviruset. Link til artikelen ligger i under i denne saken.

Straumfjordnes skole følger råd fra nasjonale helsemyndigheter og har satt i gang følgende tiltak for å forebygge smitte:

- Økt fokus på håndhygiene

- Antibac og papirlommetørkler tilgjengelig i alle klasserom

- Ekstra fokus når det kommer til renhold på berøringspunkter som dørhåndtak, toalett, tørkepapirholder og vask

"Det er så langt (mandag 9. mars) ikke påvist smitte hos noen barn eller voksne i Nordreisa. Ved mistanke om koronavirus gjelder samme tiltak både for barn og voksne, hjemmekarantene i 14 dager, eller inntil smitte eventuelt er avkreftet. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke.

Foreldre oppfordres til å ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom. Ansatte ved skoler og SFO bes også utøve ekstra oppmerksomhet, og melde fra tidlig til foreldre og foresatte ved mistanke om at barn er syke. Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Det er laget en film med informasjon til barn som kan vises i skole. https://youtu.be/v1W249tl1vA"

http://www.nordreisa.kommune.no/informasjon-til-skoler-sfo-og-barnehager.6287683-362942.html

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

 

Tor-Arne Isaksen

Fungerende rektor

2020-03-09

Tip a friendTips en venn