Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon til foresatte ifm. åpning av skole 27. april under covid-19 utbruddet

I Nordreisa kommune er det registrert 2 bekreftede smittetilfeller av Covid-19, med kontroll på smittesporingen. Kunnskapsgrunnlaget viser at eldre over 65 år og personer med underliggende sykdommer er utsatte grupper for smitte. Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Kommunale og private skoler 1.-4. trinn i Nordreisa kommune åpner for barn mandag 27.04.20. Alle skoler åpner for alle elever alle dager. Beslutningen om dette er tatt i samråd med kommuneoverlegen

2020-04-22

 

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

I samarbeid med kommuneoverlegen har vi blitt enige om at klassene ikke trenger å endres. Når elevene er ute kan inntil 2 kohorter leke sammen og dra på turer sammen. Innenfor en kohort kan det også være nærkontakt mellom barna.

 

Det er trygt for barn å gå på skolen
Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:
 

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold og vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  •  være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer
  • Elevene blir delt inn i kohorter (grupper), en kohort er en klasse. 1. og 2.trinn har mulighet til å være i lag ute i friminutt og ved uteskole. Det samme gjelder 3. og 4.trinn.
  • Morgensamling og lunsj foregår på klasserom
  • Holde god avstand til hverandre

 

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer skal dere ikke følge barna til skolen. Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene.

Sykdom meldes som vanlig til trinntelefon.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen. Elevene går direkte på sine klasserom når bussen kommer, der møtes de av kontaktlærer.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

 

Skoleskyss
Elevene som tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Busselskapet har laget egne rutiner for hvor mange elever det kan være på hver buss, samtidig har de økt fokus på renhold og smittevern. Skolen vil gjennomgå rutinene for buss for elevene første skoledag. Bussene går til vanlig tid hver dag, da skolen har vanlig undervisningstid. Elevene fra Olderskogen skal pga. kapasitet benytte seg av «dalabussen» ikke Sørkjosen som tidligere.

 

Annen informasjon om skolehverdagen

Gym/svømming på Storslett utgår denne perioden.

Elevene må ha med egen matpakke og drikke. Vi minner om restriksjoner på nøtter. Husk å sende med nok mat, da vi ikke har mulighet til å smøre ekstra mat til elevene på skolen. Elevene kan ikke ha med mat som trenger varmebehandling, da vi ikke har mikrobølgeovn på alle klasserom.

Klær og utstyr kan henge på skolen. Send gjerne med ekstra skifteklær da elevene skal være mye ute. Send også med støvler, regnklær osv. slik at elevene har klær etter vær.

Elevene kan ikke ha med leker hjemmefra.

 

Mere informasjon om åpning av skoler og nasjonal veileder kan du finne på www.udir.no. Har dere andre spørsmål angående skoleåpningen, ta kontakt med rektor eller inspektør.

 

 

 

Mvh

Fung. rektor                                                                                                 Fung. inspektør

Tor-Arne Isaksen                                                                                          Vilde W. Steinsvik

Tip a friendTips en venn