Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon til foresatte og elever

2020-03-13

Vi står midt oppi en samfunnskrise i Norge, der blant annet alle skoler og barnehager må stenge fra i dag 13.03.20 til 27.03.20 for å prøve å hindre spredning av covid-19.

 

Vi som skole er pålagt til å lage undervisningsopplegg som elevene kan arbeide med hjemme. Dette krever mye fra både oss og dere, dermed er god skole-hjem kommunikasjon viktig. Vi må påpeke at elevene har ikke fri i perioden skolen er stengt, men de har hjemmeundervisning på dagtid. Da krever det også at dere som foresatte hjelper oss med å følge opp og hjelper elevene der det trengs. Vi skjønner at det kan bli utfordrende å få fulgt opp elevene i forhold til skolearbeid, da sikket mange av dere er i jobb på dagtid. Her blir det viktig at dere snakker med barnet deres om viktigheten med å gjøre skolearbeid og gjennomføre det undervisningsopplegget de får fra lærerne. Både kontaktlærere og faglærere vil være tilgjengelige for elever og dere foresatte hver dag mellom 09.00 – 14.00, via privattelefon og e-post. Det betyr at spørsmål relatert til undervisningsopplegget kan henvises kontaktlærere, eventuelt faglærere i de tidspunktene de er tilgjengelige. Andre spørsmål som ikke er relatert elevenes undervisning henvendes til rektor eller inspektør. 

 

Vi har i dag prøvd å lage en plan over hvordan hjemmeundervisningen skal foregå, og alle trinnene har samarbeidet slik at det skal være noe like føringer for klassene i de ulike trinnene. Under kommer litt informasjon om hvordan vi tenker dette skal fungere, men dere vil også mer konkret beskjed sendt på e-post når lærerne er ferdige med ukeplanene til elevene.

 

småtrinnet lages det en ukeplan inndelt i dager, der mål og konkrete oppgaver i fagene norsk, matematikk og engelsk har hovedfokus. Husk at lesing hver dag med en foresatt er kjempe viktig, spesielt for de minste barna for å opprettholde og bygge videre på den kompetansen de har oppnådd til nå. Småtrinnet har bestemt sammen med ledelsen at det skal legges opp til ca. to timers arbeid hver dag, mellom klokken 09.00 og 14.00. Hvordan dere velger å gjøre dette er litt opp til dere, men det kan være lurt og dele opp og ikke sitte i to timer i strekk. Husk at inni disse timene vil det også være praktiske oppgaver. Ukeplanen vil dere få tilsendt på foresattes e-post innen mandags morgen kl. 09.00.

Mellomtrinnet lager en ukeplan inndelt i dager, der ligger konkrete oppgaver i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk (5. og 7.trinn), mat og helse (6.trinn) og kroppsøving. Ledelsen har bestemt sammen med mellomtrinnet at det skal legges opp til ca. tre timers arbeid hver dag. Snakk med eleven om hvordan dere skal legge opp disse tre timene. Her er det lurt å tenke pauser slik at dagen ikke blir for tung og vanskelig. Husk at inni disse tre timene vil det også være praktiske oppgaver. Ukeplanen vil dere få tilsendt på foresattes e-post innen mandags morgen kl. 09.00.

Ungdomsskoleelever vil få utdelt en konkret timeplan og skal jobbe etter denne. Kontaktlærere og faglærer vil være tilgjengelig fra klokken 09.00-14.00 (Gunhild er tilgjengelig i dette tidspunktet hver tirsdag, onsdag og fredag). Ledelsen har bestemt sammen med ungdomstrinnet at det skal legges opp til ca. tre timers arbeid hver dag, i tillegg vil det være tidspunkt imellom kl. 09.00 – 14.00 der det kreves at elevene møter opp på videomøter via teams i office 365. De kontaktlærere/faglærere som kommer til å bruke teams vil gi en innføring i dette til elevene i løpet av uke 12. Det er litt forskjellig i hvordan ungdomsskolelærerne legger opp undervisningen og arbeidet knyttet til dette, så elevene her må følge planen de får fra sin kontaktlærer. Når det gjelder ungdomsskoleelevene forventer vi at de vil kunne arbeide selvstendig med veiledning fra lærere.

 

Alle elevene som har behov for PC fra 5.-10.trinn vil få sin skolepc hjem. Tor-Arne og Vilde vil i løpet av helga kjøre ut det undervisningsmateriellet elevene vil trenge disse ukene hjem til dere.

Det vil garantert oppstå problemer med skolepc, glemte passord og ellers dataproblemer. Vi gir derfor ut passordene som brukes til forskjellige digitale plattformene, slik at elvene har tilgang til dette. For å koble skolepc opp på tråløst nettverk må dere ringe vår IKT-ansvarlig, Tor-Arne, for å få veiledning på dette. Det er fordi dataene er sperret for tråløst nettverk. Har noen elever problemer med å komme inn på office 365, skriv en melding til Tor-Arne så hjelper han dere med det også.

 

Mange av elevene lurer sikkert på hvordan dette med hjemmeundervisning skal gjennomføres, så snakk med barna deres og forklar det dere nå vet. Som sagt vil mer informasjon om hvordan undervisningen skal gjennomføres komme på ukeplanen. Bruk tid med barna på å gjennomgå informasjonen kontaktlærer sender dere.

Vi håper at dere er tålmodige i forhold til undervisningen som skal gis disse to ukene, og har rom for at også vi må prøve oss frem, feile litt og få muligheten til å rette det opp 😊 Kommunikasjon er super viktig nå, så ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe, uansett hva det er!

 

 

Mvh

 

Tor- Arne Isaksen                                                                                  Vilde W. Steinsvik                                                                                                                         

Fung. rektor                                                                                           Fung. inspektør

 

Tip a friendTips en venn