www.straumfjordnesskole.no

KRAV OM AT FRAVÆRSDAGER SKAL GÅ TIL FRATREKK PÅ VITNEMÅL

Vedlagt ligger skjema for søknad om at fraværsdager skal gå til fratrekk på vitnemål.

Publisert