Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lærere skoleåret 2019/2020

Vi har to vikariater ledig med mulighet for forlengelse

100% kontaktlærer småtrinnet og 100% faglærer

 

2019-04-02

Forside facebook.jpg

VI SØKER NYE LÆRERE! HAR DU LYST Å VÆRE MED PÅ LAGET?

Straumfjordnes skole er en kristen friskole med kristne grunnverdier. Vi har ca. 80 elever fordelt på 1.-10.trinn, og ca. 17 ansatte i ulike stillinger. Skolen har organisert elevene i aldersblandede grupper, og har et engasjert og utviklingsorientert personale og en aktiv foreldregruppe.

 

FAGLÆRER INNTIL 100% VIKARIAT VED STRAUMFJORDNES SKOLE

 

Vi søker faglærer i inntil 100% stilling, vikariat med mulighet for forlengelse. Vi ønsker en lærer med positivt elevsyn som kan være med å bidra med sin kompetanse i ulike fag på 5.-10. trinn. Vi kan tilby et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø i godt etablerte team med gode faglige kunnskaper og ei flott elevgruppe med barn fra hele kommunen.

 

 Vi ønsker en lærer som 

·        er engasjert i elevers læring og utvikling

·        har et positivt syn på skolebasert utviklingsarbeid

·        kan fremstå som en tydelig voksenperson og ha et positivt elevsyn i møte med barn

·        kan jobbe selvstendig og ta initiativ

·        primært har kompetanse innenfor matematikk u.trinn, spesialpedagogikk og/eller samisk

·        liker å bruke naturen som klasserom

 

 

KONTAKTLÆRER 100% VIKARIAT VED STRAUMFJORDNES SKOLE

 

Vi søker kontaktlærer til småskolen, vikariat med mulighet for forlengelse. Vi ønsker en lærer med positivt elevsyn som kan være med å bidra med sin kompetanse i begynneropplæringen på skolen. Vi kan tilby et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø, et godt etablert småskoleteam med gode kunnskaper om lese og skriveopplæring og ei flott elevgruppe med barn fra hele kommunen.

 

 Vi ønsker en lærer som

·        Er engasjert i elevers læring og utvikling

·        Har god faglig kompetanse, spesielt knyttet opp mot begynneropplæring

·        Kan fremstå som en tydelig voksenperson og ha et positivt elevsyn i møte med barn

·        Kan jobbe selvstendig og ta initiativ

·        Kan samarbeide og dele sine erfaringer

·        Liker å bruke naturen som klasserom

 

 

Andre opplysninger

·        Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

·        Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler

Politiattester etter Friskoleloven §4-3 vil bli avkrevd før tiltredelse

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt rektor Bodil Bakkehaug

mail: rektor@straumfjordnesskole.no, mob: 918 01 336 (rektor)

 

Søknad vedlagt CV sendes på mail. Dokumentasjon på utdanning og praksis vil bli etterspurt før ansettelse.

 

Søknadsfrist 30/04-2019

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=144020307

 

Tip a friendTips en venn