Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

LÆRERSTILLINGER

Straumfjordnes skole er en kristen friskole med kristne grunnverdier. Vi har ca. 80 elever fordelt på 1.-10.trinn, og ca. 17 ansatte i ulike stillinger.  Skolen har organisert elevene i aldersblandede grupper, og har et engasjert og utviklingsorientert personale og en aktiv foreldregruppe.

2020-02-03

Forsidehjemmesidemedlogo-2

Vi søker flere medarbeidere til vår skole, faste stillinger og årsvikariater. Vi ønsker lærere med positivt elevsyn som kan være med å bidra med sin kompetanse på skolen. Vi kan tilby et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø, gode etablerte team og ei flott elevgruppe med barn fra hele kommunen.

 

Fagønsker: Vi har behov for lærere med kompetanse i alle fag i grunnskolen, særlig i matematikk 5.-10., engelsk og begynneropplæring. Hovedvekten av stillingene vil være 100%, men det vil også være aktuelt med delstillinger.

 

 Vi ønsker lærere som:

er engasjert i elevers læring og utvikling

har et positivt syn på skolebasert utviklingsarbeid

har god faglig kompetanse

kan fremstå som en tydelig voksenperson og ha et positivt elevsyn i møte med barn

kan jobbe selvstendig og ta initiativ

kan samarbeide og dele sine erfaringer

liker å bruke naturen som klasserom

 

 

Andre opplysninger

Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til kompetanse, skolens behov, ansiennitet og personlig egnethet.

 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler

Politiattester etter Friskoleloven §4-3 vil bli avkrevd før tiltredelse

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt fungerende rektor Tor-Arne Isaksen

mail: rektor@straumfjordnesskole.no, mob: 918 01 336 (fung.rektor)

 

Søknad vedlagt CV sendes på mail. Dokumentasjon på utdanning og praksis vil bli etterspurt før ansettelse.

 

Søknadsfrist 18/02-2020

Tip a friendTips en venn