Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og relevant undervisning 

 • Være en tydelig, strukturert og trygg klasseleder 

 • Sørge for at elevene opplever mestring både faglig og sosialt 

 • Samarbeid med kollegaer, ledelsen og eksterne samarbeidspartnere 

 • Sørge for godt skole-hjem samarbeid 

 • Delta og bidra til lærende fellesskap ved skolen 

 • Sørge for et trygt og godt læringsmiljø 

 • Stillingene vil kunne innebære kontaktlæreransvar 

 

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent lærerutdanning for undervisning fra 1.-10.trinn. 

 • Undervisningskompetanse i engelsk og matematikk er ønskelig 

 • Digital kompetanse 

 • Erfaring som kontaktlærer er også ønskelig 

 • God kompetanse i klasseledelse 

 • God kjennskap til fagfornyelsen 

 • God kjennskap til Opplæringsloven §9A om elevenes skolemiljø 

 • Gode kunnskaper og ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig 

 • Gyldig politiattest 

 

Personlige egenskaper: 

 • Fremstår som en tydelig voksenperson og har et positivt elevsyn i møte med elever og foresatte 

 • Du har evne til å skape gode relasjoner til elever, kollegaer og foresatte 

 • Engasjert for å skape gode læringsresultater og utvikle et godt og kreativt læringsmiljø 

 • Faglig kompetent og utviklingsorientert 

 • Gode samarbeids- og formidlingsferdigheter 

 • Liker å bruke naturen som klasserom 

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

 

Straumfjordnes skole kan tilby: 

Ved å ta jobb på Straumfjordnes skole får du mange økonomiske og sosiale fordeler. Her har du tilgang til alt man trenger i hverdagen, hvor havet, fjellene og vidda befinner seg i umiddelbar nærhet. Her finnes naturopplevelser, fritidsaktiviteter og kulturtilbud for enhver. 

 

 • Ansatte med hjerte for skolen og elevene 

 • Et trivelig og inkluderende skole- og arbeidsmiljø med mye humor og stor takhøyde 

 • Små klassestørrelser og stor lærertetthet 

 • Samarbeid i team 

 • Gode pensjonsordninger hos Statens pensjonskasse 

 • Lønn etter lover, regler og gjeldende tariff 

 

Fordeler med å bo i Nord-Troms: 

 • Gratis barnehage fra 01.08.23 

 • Nord-Troms fradrag på skatten 

 • Nedskriving av studielån med inntil 50 000kr i året for å jobbe i grunnskolen 

 • Vi er fritatt fra El-avgift på forbruk av strøm 

 

Andre opplysninger 

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler 

 • Politiattester etter privatskoleloven §4-3 vil bli avkrevd før tiltredelse 

 

 

For nærmere opplysninger om stilling, 

Kontakt rektor Vilde Winther Steinsvik 

 

mail: rektor@straumfjordnesskole.no, mob: 918 01 336 (rektor) 

                       

 

 

Søknad vedlagt CV og dokumentasjon på utdanning og praksis, samt minst to referanser sendes til rektor@straumfjordnesskole.no 

 

 

Søknadsfrist 15.04.2023