Formål med faget

Undervisningen i musikk er et viktig ledd i den kristne oppdragelsen skolen skal gi elevene. Ved at en legger stor vekt på kristen sang og musikk, vil arbeidet i musikkfaget støtte opp under kristendomsundervisningen. I tillegg til kristen sang og musikk vil skolen bygge på den lokale og nasjonale sang- og musikktradisjon som kommet til uttrykk i den tradisjonelle folkediktningen. Elevene skal også få kjennskap til verdifull sang og musikk fra andre land. Musikk kan som all annen estetisk virksomhet brukes både i det godes og det ondes tjeneste. Musikken må derfor vurderes etter dens hensikt og de virkninger den har. Musikken taler først og fremst til menneskenes følelsesliv og kan fremkalle fest og glede, løssluppenhet og ekstase, sorg og savn, kamplyst og mot, konsentrasjon og høytid, andakt og ettertanke. Det er viktig at elevene får positive opplevelser av vokal og instrumental musikk i skolen, slik at de kan bli glade i god musikk. Musikken må oppleves som noe annet enn en lett tilgjengelige og billig forbruksvare. Musikk kan formidle en kultur som står i motsetning til og motvirker et kristent verdisyn. I skolen må elevene bevisstgjøres på hvordan musikken formidler verdier. For å skape sunne holdninger til egen kropp er det viktig at undervisningen ikke bygger opp under kroppsfikseringen ellers i samfunnet. Det er viktig å være bevisst i valg av musikk. Musikk med tekster som setter fokus på kropp og sex, eller som på andre måter bryter med våre holdninger, kan ikke brukes.