Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

LÆREPLAN I NATURFAG

Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur.

Naturvitenskapens lover og teorier er modeller av en sammensatt virkelighet, og disse modellene endres eller videreutvikles gjennom nye observasjoner, eksperimenter og ideer. En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, og at forskning og ny kunnskap i naturvitenskap og teknologi har stor betydning for samfunnsutviklingen og for livsmiljøet.

Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner som biologi, fysikk og kjemi og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig fag.

Elevene skal bli oppmerksom på Guds skaperverk og det forvalteransvar som Gud har gitt mennesket. De skal også lære å være kritiske til naturvitenskapelige teorier som ikke er beviste, men som likevel blir framstilt som en sannhet.

NOTFOUND[no]=ATTACHMENTLABEL...

Publisert