Informasjon om skolen

Skolen er en barne- og ungdomsskole. Elevtallet er rundt 83 elever fordelt på ca. 20  lærere. Skolen er godkjent fra departementet for 90 elever. Skolen ligger idyllisk til i Straumfjord, i et barnevennlig og lite trafikkert område ca 15 km fra kommunesentret Storslett. Det er kort vei til skog, mark og sjø, som kan være med å bidra til en ressurs i undervisningen.

Skolebygget ble i sin tid oppført som skole/internat for elever i Straumfjordområdet, og har senere vært benyttet til ulike formål. Etter at skolen overtok bygget, ble bygget oppgradert med et nytt tilbygg for småskolen. Samtidig ble nytt ventilasjonssystem installert for å sikre skolen et godt inneklima for elever og lærere. Skolen har for noen år siden bygd nytt skolekjøkken. Høsten 2016 flyttet lærerne og administrasjonen inn i nye og trivelige kontorlokaler. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt, og er funksjonell til skoleformål.

 

Vi ved Straumfjordnes skole vil arbeide for å gi elevene optimale læringsmuligheter, og at undervisningen skal være tilpasset hver enkelt elev. Skolen skal gi elevene et best mulig faglig skoletilbud og en trygg skolehverdag.

 

Straumfjordnes skole bruker Kunnskapsløftet 2020 sine læreplaner i alle fag med unntak av egne læreplaner i  KRLE, kroppsøving, musikk og naturfag. Vi har også et tillegg til overordnet del som understreker og synliggjør hvordan forståelsen av kunnskapsløftets overordent del, blir preget av skolens kristne grunnlag (jfr. forskrift til friskoleloven § 2A-2). Tillegget innholder både læreplanverkets overordnet del og en innledning til denne som setter den inn i en kristen ramme.

 

Skolen driver også forebyggende arbeid når det gjelder skolemiljø, og gjennomfører årlig både interne og eksterne elevundersøkelser.

 

Samarbeidet med hjemmet er for oss en selvfølge, kun da kan vi forbedre skolehverdagen, både når det gjelder læring og miljø.

 

Vi er en velutstyrt skole når det gjelder lærebøker og læremidler, samt iPad eller datamaskiner til alle elever. Uteområdet har etter hvert fått mange lekeapparater.

 

Straumfjordnes skole er en skole i utvikling. Vi har tidligere jobbet med både  Klasseledelse og Vurdering for læring. Siden vår 2020 har vi hatt mye fokus på Kunnskapsløftet 2020. Utviklingsprosjektet involverer alle elever, ansatte og styret ved skolen.

 

Hvem kan søke opptak?

Alle som fyller kravene til opptak i den offentlige grunnskole, og alle som ønsker er annet alternativ, kan søke sitt barn til Straumfjordnes skole, samt innestå for skolens vedtekter. søknadsskjema finner dere her på hjemmsiden og fristen for å søke er 1.mars hvert år.

 

Skolepenger

Satsen for skolepenger er inneværende skoleår kr. 3000 pr. barn. De gis fratrekk dersom foresatte har flere barn.

 

Skolelunsj

Elever og ansatte møtes på ”stua” til felles lunsj hver dag. Elevene får servert et sunt og godt skolemåltid, bestående av brød, variert pålegg, melk/juice og oppkuttet frukt. En gang i uken serveres det varm lunsj. Felles lunsj bidrar til økt trivsel ved skolen, både for elever og ansatte. Her får også elevene lært kjøkkentjeneste, da elever fra 3.-7. trinn er med på å forberede lunsjen, og elever fra 8. – 10. trinn er med å rydde og vaske etter lunsjen.

Prisen foreldrene betaler er etter selvkost kr. 12 pr. elev pr. dag.

Ordningen er blitt permanent ved skolen.

 

Ønskes det mer informasjon om skolen, ta kontakt med skolens rektor

Vilde Winther Steinsvik 

Telefon:918 01336.

E-post: rektor@straumfjordnesskole.no