Skoleruta 2018/2019

SKOLERUTA GRUNNSKOLER SKOLEÅRET 2018/2019

HØST 2018

Måned

Fridager

Antall skoledager

August

Første skoledag mandag 20. august

10

September

20

Oktober

Høstferie torsdag 4. og fredag 5. oktober

21

November

Kurs-/planleggingsdager mandag 19. og tirsdag 20. november (fridager for elevene)

20

Desember

Siste skoledag for jul torsdag 20. desember Fridag for elevene fredag 21. desember.

14

Antall dager høst 2018

85

 

 

VÅR 2019

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar

Første skoledag mandag 7. januar

19

Februar

20

Mars

Vinterferie mandag 4. – fredag 8. mars

16

April

Påskeferie mandag 15. – mandag 22. april

16

Mai

Arbeidernes dag onsdag 1. mai

Grunnlovsdag fredag 17. mai

Kristi himmelfartsdag torsdag 30. mai

20

Juni

2. pinsedag mandag 10. juni

Siste skoledag fredag 21. juni

14

Antall dager vår 2019

105

Antall dager hele skoleåret

190