Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere variert og relevant undervisning
 • Være en tydelig, strukturert og trygg klasseleder
 • Sørge for at elevene opplever mestring både faglig og sosialt
 • Samarbeid med kollegaer, ledelsen og eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for et godt skole-hjem samarbeid
 • Delta og bidra til lærende fellesskap ved skolen
 • Sørge for et trygt og godt læringsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for undervisning på 5.-10.trinn.
 • Digital kompetanse
 • Erfaring som spesialpedagog er ønskelig
 • God kompetanse i klasseledelse
 • God kjennskap til fagfornyelsen
 • God kjennskap til Opplæringsloven §9A om elevenes skolemiljø
 • Gode kunnskaper og ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest

 

Personlige egenskaper:

 • Fremstår som en tydelig voksenperson og har et positivt elevsyn i møte med elever og foresatte
 • Du har evne til å skape gode relasjoner til elever, kollegaer og foresatte
 • Engasjert for å skape gode læringsresultater og utvikle et godt og kreativt læringsmiljø
 • Faglig kompetent og utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og formidlingsferdigheter
 • Liker å bruke naturen som klasserom
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Straumfjordnes skole kan tilby:

 • Ansatte med hjerte for skolen og elevene
 • Et trivelig og inkluderende skole- og arbeidsmiljø med mye humor og stor takhøyde
 • Små klassestørrelser og stor lærertetthet
 • Samarbeid i team
 • Gode pensjonsordninger hos Statens pensjonskasse
 • Lønn etter lover, regler og gjeldende tariff

 

Fordeler ved å bo i Nord-Troms:

 • Gratis barnehage fra 01.08.23
 • Nord-Troms fradraget på skatten
 • Nedskriving av studielån med inntil 50 000kr i året for å jobbe i grunnskolen
 • Vi er fritatt fra El-avgift på forbruk av strøm

 

Andre opplysninger

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler
 • Politiattester etter privatskoleloven §4-3 vil bli avkrevd før tiltredelse

 

 

For nærmere opplysninger om stilling,

Kontakt rektor Vilde Winther Steinsvik eller inspektør Tor-Arne Isaksen

 

mail: rektor@straumfjordnesskole.no, mob: 918 01 336 (rektor)

mail: tor.arne@straumfjordnesskole.no, mob. 941 39 463 (inspektør)

 

Søknad vedlagt CV og dokumentasjon på utdanning og praksis, samt minst to referanser sendes til rektor@straumfjordnesskole.no

 

 

Søknadsfrist: 13.10.23